Vai vasara ietekmē Jūsu lasīšanas ieradumus?
Jā, lasu biežāk 15.38 15.38 %
Jā, lasu retāk 38.46 38.46 %
Neietekmē 46.15 46.15 %
Nezinu 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 26