Kas, jūsuprāt, motivētu bērnus regulāri apmeklēt Krāslavas NC bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu?
grāmatu iztirzājumi klases biedru lokā 5.88 5.88 %
krājuma regulāra papildināšana 11.76 11.76 %
pašam izvēlēties grāmatu, kādu grib 0.00 0.00 %
atvērto durvju dienas 11.76 11.76 %
ģimeņu kopā sanākšanas brīži 17.65 17.65 %
radošās aktivitātes pilsētas pasākumos 0.00 0.00 %
mūsdienīgs telpu iekārtojums 17.65 17.65 %
IT aprīkojuma atjaunošana 11.76 11.76 %
informācijas bukletu dalīšana 0.00 0.00 %
jauno grāmatu prezentācija 23.53 23.53 %
Kopā nobalsojuši: 17