Vai Jūs jau esat apmeklējuši fotoportretu izstādi “Senioru skolas Senjoritas un Senjori” bibliotēkā?
47.83 47.83 %
Vēl nē 52.17 52.17 %
Kopā nobalsojuši: 46