Vai Jūs apmierina datoru pieejamība Interneta lasītavā?
Apmierina 79.17 79.17 %
Neapmierina 8.33 8.33 %
Grūti pateikt 12.50 12.50 %
Kopā nobalsojuši: 24