Saites
 
Bibliotēkas:
 
Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļa
http://www.km.gov.lv/UI/Main.asp
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka
http://www.lnb.lv/
 
V/A "Kultūras informācijas sistēmas"
http://www.kis.gov.lv

IT ALISE
http://www.isalise.lv/alise/default.htm
 

Latvijas Bibliotēku portāls
http://www.biblioteka.lv/

Krāslavas novada dome:
http://www.kraslava.lv

Eiropas Savienības informācijas aģentūra:
http://www.esia.gov.lv

Informācija par Eiropas Savienību: 
- "Europe Direct Latvija": http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm

- ES Māja: http://www.esmaja.lv/

- Interneta vietne par eiro ieviešanu Latvijā: http://eiro.lv/

- Eiropas Komisijas mājas lapa: http://ec.europa.eu/index_lv.htm

- Eiropas Parlamenta mājas lapa: http://www.europarl.europa.eu/news/lv