2010.gads  
   

                   

Bibliotēkas darba laiks

pirmssvētku un svētku dienās

22.06.

11.00 -  17.00

23.06.

slēgta

24.06.

slēgta

25.06.

slēgta

26.06.

10.00 -  15.00

                              


                                PASĀKUMI JŪNIJA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

03.06.

Lasītava

Izstāde, veltīta Starptautiskajam bioloģiskās daudzveidības gadam „DABAS DAudzveidīBAS mirkļi”

S.Ļaksa – Timinska

2.

05.06.

Ludza

Piedalīšanās dzejas antoloģijas „Русская поэзия Латгалии” prezentācijā.

Grāmatu dāvinājums Latgales b – kām.

V.Magidas

3.

06.06.

Lasītava

Kur un kādas profesijas var apgūt? - Tematiskā izstāde skolu absolventiem

I.Pauliņa

4.

10.06.

Abonements

Mārim Čaklajam-70

Literatūras izstāde Cilvēks un mūžība, indivīds un laiktelpa filozofijas dimensijās

V.Slesare

5.

18.06.

Bibliotēka

„Ziedu spēles vasaras Saulgriežos” literatūras un Līgo zāļu izstāde

V.Slesare

6.

20.06.

Abonements

Jauno grāmatu diena

V.Slesare


2010. gads ir pasludināts par Starptautisko bioloģiskās dauzdveidības gadu. Par godu šim notikumam Dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi radošo darbu konkursu „Dabas daudzveidības mirkļi!”, kurā aicina piedalīties visus interesentus, kuriem ir vēlme izzināt dabas daudzveidību un padalīties ar saviem iegūtajiem iespaidiem un novērojumiem. 

                               Konkursa nolikums 


                         

                               PASĀKUMI MAIJA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

05.05.

Lasītava

 „Zini savas tiesības darbā” izstāde no cikla -Aktuāli

V.Slesare

2.

05.05.

Lasītava

Mātes dienai veltīta izstāde

„Visskaistākā diena maijā”

V.Slesare

3.

09.05.

Rīga

Erudīcijas konkursa „Kā tas viss notika?” uzvarētāju piedalīšanās Eiropas dienu pasākumos

V.Magidas

S.Ļaksa-Timinska

4.

10.05.

Abonements

"Komponistam, rakstniekam Marģeram Zariņam - 100" -

Literatūras izstāde

I.Pauliņa

5.

14.05.

Krāslavas KN

9. Grāmatu svētki

V.Magidas

6.

20.05.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

7.

21.05.

Novadpētn. nod.

"Viesu mājas Krāslavas novadā" - literatūras izstāde

E.Zaščerinska

8.

27.05.

 

 

Katru ceturtdienu

Lasītava

 

 

 

Lasītava

Senioru- interneta lietotāju klubiņa NEXT nodarbības

 

Konsultācijas

I.Cabule

 

 

 

I.Domanickis


Biedrība ISSP izsludina pieteikšanos uz Starptautisko fotogrāfijas vasaras skolu (ISSP) 2010, kas notiks no šī gada 31.jūlija līdz 8.augustam Ezersalas internātskolā Ludzā. Piecu gadu pastāvēšanas gadskārtā, ISSP piedāvā izglītības programmu, kuras ietvaros Latvijas fotogrāfijas profesionāļiem un studentiem būs iespēja padziļināt savas zināšanas pie izcilākajiem pasaules līmeņa fotogrāfiem sešās tematiskās darbnīcās (detalizētu darbnīcu aprakstu skatīt pielikumā vai www.issp.lv). Katrā darbnīcā piedalīsies 10 studenti. ISSP oficiālā valoda – angļu. Studenti apmeklēs gan teorētiskas lekcijas, gan individuālas konsultācijas pie izvēlētā lektora, kā arī strādās pie saviem radošiem projektiem – fotogrāfijas sērijām.

Pieteikumus var iesniegt līdz 10.maijam. Dalībnieku atlases rezultāti tiks izziņoti līdz 2010. gada maija beigām. Kopumā ISSP 2010 tiks uzņemti 60 dalībnieki.


Jēkabpils Latviešu biedrība izsludina parakstu vākšanu pret Daugavas privatizāciju un aicina parakstīties arī jūs! Parakstīties var Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

Neļausim privatizēt Daugavu!


Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Eiropas Padome aicina jauniešus vecumā līdz 21 gadam iemūžināt fotogrāfijās Latvijas kultūras mantojumu līdz 23.aprīlim iesniegt vienu līdz četrus savus darbus starptautiskā fotokonkursa "Kultūras mantojums fotogrāfijās 2010" nacionālajai atlasei.

Papildu informācija par konkursu, kā arī dalībnieku pieteikuma veidlapas atrodamas inspekcijas mājaslapā www.mantojums.lv, vai informāciju var iegūt pa tālruni 67224519 un e-pastu baiba.murniece@mantojums.lv vai katrina.kuakine@mantojums.lv.


                                 PASĀKUMI APRĪĻA MĒNESĪ

 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.04.

Novadpētn. nod.

Prelātam Jāzepam Lapkovskim - 90 -

literatūras izstāde

E.Zaščerinska

2.

01.04., 22.04.

Abonements

Literatūras izstāde -

Emīlam Zolā - 170

O.Skerškāne

3.

15.04.,

29.04.

 

Katru ceturtdienu

Lasītava

 

 

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju klubiņa NEXT nodarbības

 

Konsultācijas

I.Cabule

 

 

I.Domanickis

 4.

 Katru otrdienu

 Lasītava

Adīšanas pulciņa Kamoliņš dalībnieku kārtējās nodarbības

V.Magidas

  5.

  13.04. plkst.15.30

  Lasītava

Adīšanas pulciņa Kamoliņš dalībnieku darbu izstādes atklāšana, mācību sezonu noslēdzot

V.Magidas

6.

17.04.

Lasītava 

Radošā darbnīca:

Trijstūra lakatu aušana

S.Ļaksa - Timinska 

 

7.

19.04. –

24.04.

 

19.04.

 

 

20.04.

Bibliotēka

 

 

 

 

 

 

Bibliotēku nedēļa:

 

 

Ekskursija pa bibliotēku

 

Jauno grāmatu diena   

 

V.Magidas

8.

27.04.

Lasītava

Erudīcijas konkurss, veltīts LR Neatkarības pasludināšanas 20. gada - dienai Kā tas viss notika?  Literatūras skate

V.Magidas

 

 

 

 

 

 

V.Slesare

9.

aprīlis 

Abonements

Aprīlis 2010 - ASV kultūras Mēnesis - literatūras izstāde

O.Skerskāne

 

 

ASV vēstniecība izsludina ASV mākslas festivālu „Made in the USA: ASV kultūras mēnesis. Aprīlis 2010”, kas norisināsies šī gada aprīlī visā Latvijā. ASV kultūras mēneša ietvaros ASV vēstniecība kopā ar partneriem visā Latvijā rīkos kultūras pasākumus, tādējādi atklājot dažādu Amerikas reģionu kultūru daudzveidību, kā arī etnisko grupu unikālo ieguldījumu ASV kultūrā.

Arī Krāslavas novada centrālā bibliotēka atzīmē ASV kultūras mēnesi. Visi interesenti no 01.04.2010 var apskatīt grāmatu un citu iespieddarbu izstādi, kurā var iepazīt ASV rakstnieku un mākslinieku darbus.

Laipni gaidīti ciemos!


 

Projekta „Trešais tēva dēls’’ ietvaros VA Kultūras informācijas sistēmas organizē apmācības publisko bibliotēku darbiniekiem  „Mentoringa apmācība bibliotekāriem darbā ar bērniem”. Apmācību kurss  ietver sevī tādas tēmas kā  sākumskolas skolēns informācijas vidē, bibliotēkas loma socializācijas procesā, lasīšanas veicināšanas programmas un pasākumi bibliotēkā, bērnu drošība internetā un e-mācības.

Krāslavas rajonā apmācības notiks 19.martā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Nodarbību sākums plkst.10.00 līdz 16.00.

Apmācību dienā Krāslavas novada centrālā bibliotēka piedāvā grāmatu tirzniecību pa lētām cenām no grāmatu bāzes „Virja”  jau no plkst.9.00.


                              PASĀKUMI MARTA MĒNESĪ

 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.03.

Lasītava

Sieviešu dienai - 100 -literatūras izstāde

I.Pauliņa

2.

03.03. plkst.16.00

Lasītava

Ai jūs lini - Jeļenas Maļeckas no liniem darinātu darbu izstāde (lelles, vāze, gobelēni, pudeles)

V.Magidas

3.

04.03., 18.03.

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju klubiņa NEXT nodarbības

I.Cabule

I.Domanickis

4.

10.03.

Lasītava

Lieldienu saule jau līgo aiz kalna - literatūras izstāde

V.Slesare

5.

11.03.

Abonements

Virszemes televīzija - literatūras izstāde

O.Skerškāne

6.

19.03.

Lasītava

Mentoringa apmācības bibliotekāriem darbam ar bērniem

V.Magidas

7.

20.03.

Lasītava

Drošs internets - tematisks pasākums jauniešiem

I.Cabule

8.

 

20.03.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

9.

22.03.

Lasītava

Vārda noslēpums - literatūras izstāde un raksts avīzēs par cilvēka vārda nozīmi

A.Bartuša

 10.

31.03.

 Lasītava

 Bibliotēku blogi - seminārs novada bibliotekāriem

 V.Magidas  

 

Tuvojas Valentīna diena. Šiem romantiskajiem svētkiem par godu no 8. līdz 12. februārim Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā ir skatāma izstāde „Jaukas lietiņas Valentīna dienā”. Izstādē ir skatāmi gan pirkti, gan pašdarināti suvenīri (protams, dominējošā ir sarkanā krāsa un sirds veida forma) – apsveikumu kartiņas, grāmatiņa sirds veida formā, mīkstās rotaļlietas. Uz izstādi no Krāslavas novada Piedrujas ir atceļojis pat viens iemīlējies gulbis, kas veidots origami tehnikā.

Izstādes tapšanā piedalījās KNCB darbinieces, Augstkalnes bibliotēkas vadītāja, kā arī Piedrujas bibliotēkas interešu kluba „Bitīte” dalībnieces.

Ja neesat vēl nolēmuši, kādu dāvaniņu Valentīn dienā sniegsiet saviem mīļajiem, nāciet pie mums uz bibliotēku pēc radošas idejas.


 

Portālā www.ParSportu.lv 1.februārī sākas erudīcijas konkurss "No Pekinas līdz Vankūverai" ar mērķi veicināt iedzīvotāju interesi un zināšanas par sportu. Konkursu rīko portāls www.ParSportu.lv sadarbībā ar valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas” un Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri.

                                                      Konkursa nolikums


                                 

                                PASĀKUMI FEBRUĀRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

03.02.

ESIP

Spānija - Eiropas Savienības prezidējošā valsts - literatūras izstāde

 

I.Pauliņa

S.Ļaksa - Timinska

2.

04.02.,

18.02.

 

 

Ceturtdienās

Lasītava

 

 

 

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju klubiņa NEXT nodarbības

 Konsultācijas

I.Cabule

 

 

 

I.Domanickis

3.

08.02.-12.02.

Lasītava

Jaukas lietiņas Valentīna dienā – literatūras un pašdarinātu apsveikumu izstāde

 

V.Slesare

V.Urbāne

 

4.

08.02.

 

 

Abonements

Jūs izlasījāt

 vislasītākās 2009.gada grāmatas? - literatūras izstāde

O.Skerškāne

5.

20.02.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

6.

23.-26.02.

Lasītava

Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā - kursi Krāslavas novada bibliotekāriem

V.Magidas

7.

24.02.

Rīga

Gada atskaišu iesniegšana un prezentācija

V.Magidas

8.

Otrdienās

Lasītava

Adīšanas pulciņa dalībnieku kārtējās nodarbības

V.Magidas


 

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā tiek dibināts interneta lietotāju klubiņš. Pirmā tikšanās notiks lasītavā 21.01.10. plkst. 15.00. Aicinām!


 

Pasaku portāls www.pasakas.net kopā ar Inesi Zanderi un izdevniecību „Liels un mazs” aicina bērnus vecumā no 7 līdz 13 gadiem piedalīties stāstu konkursā.

                                  Konkursa nolikums


 

Sagādāsim prieku sev un citiem!

Grāmata ir lieliska dāvana ikvienam, jo ir tik daudz dažādu grāmatu, tāpat kā cilvēku, grāmata ir viena no vērtīgākajām dāvanām, taču, protams, ka lielākais prieks saņemt grāmatu dāvanā ir bibliotēkām, jo grāmatas ir bibliotēku lielākā vērtība un dārgums.

KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA sirsnīgi pateicas tiem daudzajiem KRĀSLAVAS iedzīvotājiem un arī ciemiņiem, kuri no savām personīgajām grāmatu krātuvēm dāvinājuši bibliotēkai labas grāmatas. Dāvinātāju saraksts būtu ļoti garš un, lai kādu neaizmirstu, nesauksim viņus vārdos. No sirds dāvinātās labās, vajadzīgās grāmatas ir noderīgas pārējiem KRĀSLAVAS NOVADA CENRĀLĀS bibliotēkas lietotājiem. Paldies arī viņu vārdā!

Gribētos teikt mīļus un lielus paldies ikvienam, kas ir dāvājuši KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLAI BIBLIOTĒKAI grāmatas, mēs to novērtējam, mēs par to priecājamies, cerams, ka prieks ir arī Jums, dāvātāji.

Ikvienam mājās ir grāmatas un, iespējams, dažas no tām jau sen ir izlasītas un vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm grāmatām uzsākt jaunu dzīvi mūsu bibliotēkā, priecējot mūsu bibliotēkas apmeklētājus.

Aicinām ikvienu dāvināt gan bērnu, gan jauniešu grāmatas, lai veicinātu lasīšanu bērnu vidū un pilnveidotu bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem, gan pieaugušo nozaru literatūru un daiļliteratūru.

Kaut arī tālu projām dzīvodami, atminēsim savu bibliotēku! Iesim viņai  talkā!

Paldies visiem dāvātājiem, paldies visiem, kas vēlas vēl dāvināt, paldies arī visiem, kas apsver domu par dāvināšanu, sagādāsim prieku sev un citiem, tas ir vienkārši!


 

12.janvārī plkst.15.00

Krāslavas novada centrālajā biliotēkā notiek adīšanas kursu nodarbības.


 

                                 PASĀKUMI JANVĀRA MĒNESĪ             

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

07.01.-30.01.

Bibliotēka

Gada atskaites par 2009.g.

V.Magidas

2.

07.01.

Abonements

Dz. Darelam - 85. Tematiskā izstāde „Dž. Darels - ideāls neklātienes ceļabiedrs”

O.Skerškāne

3.

16.01.

Lasītava

Tematiskā izstāde „Svarīgākie 2009. gada notikumi”

V.Slesare

4.

18.-21.01.

Lasītava

Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā - kursi Krāslavas novada bibliotekāriem

V.Magidas

5.

20.01.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

6.

21.01.

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju klubiņa NEXT pirmā saiešana

I.Cabule

7.

28.01.

Lasītava

Pateicības pasākums lasītājiem- grāmatu dāvinātājiem „Par prieku sev un citiem’’

V.Magidas

8.

 

Varavīksnes vidusskola

„Alises piedzīvojumi brīnumzemē”- lasītāju konference

V.Cimmermane

 

 


                                                            |>>>   1  2  3  ...  5  6  7  8  9   >>>|