DATUBĀZES

Datubāzes LETONIKA (daļēji) arī ārpus bibliotēkas var brīvi izmantot ikviens Krāslavas novada bibliotēkas lietotājs, pieejas datus saņemot bibliotēkā, Dīķu ielā 5 vai pa e-pastu. 

 

LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

J A U N U M S !

Letonika.lv datubāzes tiešsaistē arī ārpus bibliotēkas var izmantot Krāslavas novada bibliotēkas lietotāji, pieejas datus saņemot bibliotēkā, Dīķu ielā 5 vai pa e-pastu. 

Izņēmums - nav pieejami letonika.lv Lasītavas ar autortiesībām aizsargātie darbi. 


SIA Lursoft IT ir viens no vadošajiem informācijas tehnoloģiju izstrādes un informācijas pakalpojumu sniedzējiem valstī.
Uzņēmumu reģistrs - informācija par visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, to darbības veidiem, pamatkapitālu, dalībniekiem un amatpersonām. Pieejama informācija par uzņēmumu gada pārskatiem - bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini un naudas plūsmas pārskati.

 
Lursoft laikrakstu bibliotēka - visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem, to skaits pārsniedz 5 miljonus. 

Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lietotājiem pieejama bez maksas, un tā piedāvā vairāk nekā 100 dažādu izdevumu rakstus un rakstu arhīvus.