Krāslavas reģiona publisko bibliotēku pārskati: 

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NB pateicības raksti: 

Pateicības partneriem par sadarbību 2021.gadā (Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”, 2022)

Mums raksta: „Es lepojos ar to, ka manā pilsētā ir tāda bibliotēka” (Krāslavas Vēstis, 2020)

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NB pateicības: