Krāslavas novada bibliotēku afišas par 2021.-2023. gadiem ir šeit: https://padlet.com/kraslbibl/kr-slavas-novada-bibliot-ku-darbpl-sma-8so2esjpv4resbjp (PADLET)