Krāslavas novada CB un Bērnu literatūras nodaļas darba laiks

no 01.06.2022.

Pirmdien
10.00 - 17.00
Otrdien
10.00 - 17.00
Trešdien
10.00 - 17.00
Ceturtdien
10.00 - 17.00
Piektdien
10.00 - 17.00
Sestdien Krāslavas novada CB
10.00 - 14.00
Sestdien Bērnu literatūras nodaļa 
10.00 - 14.00
Svētdien
slēgta
 
Reģistrējoties par bibliotēkas lietotāju, jāuzrāda:
  • personu apliecinošs dokuments ar personas kodu (pase vai eID karte),
  • lietotājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bērnu literatūras nodaļā pēc viena no vecāku (vai tiem pielīdzināto personu) iesnieguma – galvojuma aizpildīšanas.

Kļūt par Krāslavas novada bibliotēku lietotāju var arī attālināti, aizpildot elektronisko veidlapu “Reģistrācija” www.bibliotekakraslava.lv reģistrējies šeit!

Apmeklētājiem, kuri nav Krāslavas novada iedzīvotāji, bibliotēkas krājumus var izmantot tikai lasītavā.

Bibliotēku finansē Krāslavas novada dome. Tās galvenie pakalpojumi ir bez maksas.

Maksa tiek iekasēta tikai par speciāliem pakalpojumiem:
 
 
APSTIPRINĀTS
Ar Krāslavas novada domes
2019.gada 30.maija 
lēmumu (protokols Nr. 7, § 1)
 
KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI
 

Pakalpojuma veids,

daudzums

Cena eiro 

   Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana  

Teksts melnbalts  A 4 1.lpp.

0,05 

Teksts melnbalts  A 4  lapa no abām pusēm

0,10 

Teksts melnbalts  A 3 1 lpp.

0,15 

Teksts melnbalts   A 3  lapa no abām pusēm

0,25

Attēls melnbalts  A 4  1 lpp

0,15 

Attēls melnbalts  A 3  1 lpp

0,25

Teksts ar melnbaltu attēlu A 4 1 lp

    0,20      

Teksts krāsains  A 4  1 lpp.

0,25 

Attēls krāsains   A 4  1 lpp.

0,40 

Attēls ar krāsainu attēlu   A 4  1 lpp.

0,45 

   Datorizdruka 

Teksts melnbalts  A 4  1 lpp.

0,10

Teksts melnbalts  A 4  no abām pusēm 

0,15

Teksts melnbalts  A 3  1 lpp. 

0,20

Teksts melnbalts  A 3  no abām pusēm

0,30

Teksts ar melnbaltu attēlu   A 4 1 lpp.  

0,20

Teksts krāsains     A 4  1 lpp.

0,25

Attēls krāsains    A 4 1 lpp. 

0,40 

Teksts ar krāsainu attēlu    A 4  1 lpp. 

0,45

   Attēla un teksta skenēšana  1 lpp.

0,15  

   Faksa nosūtīšana Latvijas teritorijā  1 lpp.

0,10  

   Laminēšana

Vizītkaršu formāts

 0,25

A 4 formāts 

 0,85

A 3 formāts

 1,50

A 5 formāts

 0,45

   Telpu noma  - stundā

         Bez biroja tehnikas  1 h

4,00  

         Ar biroja tehniku  1 h

8,00 

   Izdevumu pasūtīšana SBA kārtā  

Saskaņā ar Latvijas Pasta tarifiem 


 

Katra mēneša 20.datumā JAUNO GRĀMATU DIENA.


 Noderīgi:

Pašvaldības privātuma politika

Sīkdatņu izmantošanas politika