Krāslavas novada bibliotēkas un Bērnu literatūras nodaļas darba laiks 

no 01.06.2024.

Pirmdien
10.00 - 17.00
Otrdien
10.00 - 17.00
Trešdien
10.00 - 17.00
Ceturtdien
10.00 - 17.00
Piektdien
10.00 - 17.00
Sestdien Krāslavas novada bibliotēka
10.00 - 14.00
Sestdien Bērnu literatūras nodaļa 
10.00 - 14.00
Svētdien
slēgta
 
Reģistrējoties par bibliotēkas lietotāju, jāuzrāda:
  • personu apliecinošs dokuments ar personas kodu (pase vai eID karte),
  • lietotājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bērnu literatūras nodaļā pēc viena no vecāku (vai tiem pielīdzināto personu) iesnieguma – galvojuma aizpildīšanas.

Kļūt par Krāslavas novada bibliotēku lietotāju var arī attālināti, aizpildot elektronisko veidlapu “Reģistrācija” www.bibliotekakraslava.lv reģistrējies šeit!

Apmeklētājiem, kuri nav Krāslavas novada iedzīvotāji, bibliotēkas krājumus var izmantot tikai lasītavā.

Bibliotēku finansē Krāslavas novada dome. Tās galvenie pakalpojumi ir bez maksas.

Maksa tiek iekasēta tikai par speciāliem pakalpojumiem:
 
 
APSTIPRINĀTS 
Ar Krāslavas novada domes 
2023.gada 26.janvāra 
lēmumu (protokols Nr. 1, § 1)
 
KRĀSLAVAS NOVADA BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI
 

Pakalpojuma veids,

daudzums

Cena eiro ar PVN 

   Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana  

Teksts melnbalts  A 4 1.lpp.

0,10 

Teksts melnbalts  A 4  lapa no abām pusēm 

0,15 

Teksts melnbalts  A 3 1 lpp.

0,20 

Teksts melnbalts   A 3  lapa no abām pusēm

0,30

Attēls melnbalts  A 4  1 lpp

0,20 

Attēls melnbalts  A 3  1 lpp

0,30

Teksts ar melnbaltu attēlu A 4 1 lp

   0,25    

Teksts krāsains  A 4  1 lpp.

0,35 

Attēls krāsains   A 4  1 lpp.

0,50 

Attēls ar krāsainu attēlu   A 4  1 lpp.

0,55 

   Datorizdruka 

Teksts melnbalts  A 4  1 lpp.

0,15

Teksts melnbalts  A 4  no abām pusēm 

0,20

Teksts melnbalts  A 3  1 lpp. 

0,25

Teksts melnbalts  A 3  no abām pusēm

0,40

Teksts ar melnbaltu attēlu   A 4 1 lpp.  

0,25

Teksts krāsains     A 4  1 lpp.

0,35

Attēls krāsains    A 4 1 lpp. 

0,50 

Teksts ar krāsainu attēlu    A 4  1 lpp. 

0,60

   Attēla un teksta skenēšana  1 lpp.

0,20  

   Laminēšana

Vizītkaršu formāts

 0,30

A 4 formāts 

 0,85

A 5 formāts

 0,55

   Teksta sagatavošana elektroniskā formātā, ja to dara bibliotekārs (iepriekš vienojoties) 
A 4 formāts  - 1 lapa

1,50

   Telpu noma  - stundā

     Bez biroja tehnikas  0,10 EUR par 1 m2 (65 m2)

6,50  

     Ar biroja tehniku

14,50 

   Izdevumu pasūtīšana SBA kārtā  

Saskaņā ar Latvijas Pasta tarifiem 


 

Katra mēneša 20.datumā JAUNO GRĀMATU DIENA.


 Noderīgi:

Krāslavas novada pašvaldības Datu privātuma politika (pdf fails - 29,5 KB)

Krāslavas novada pašvaldības personas datu apstrādes pamatnolūki (pdf fails - 590 KB)

Sīkdatņu izmantošanas politika