2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
Tikšanās ar mākslinieku Dāvidu Babrovski
15 Bildes.
Tikšanās ar mūsu novadnieci Baibu Vērpi
4 Bildes.
Tikšanās ar Tatjanu Stašāni pasākumu ciklā "Pasaule ceļotāja acīm"
9 Bildes.
Darbnīcu cikla senioriem “Digitālās prasmes un medijpratība” trešā darbnīca
4 Bildes.
Tikšanās ar māksliniecēm Kristīnu Bogdanovu un Nelliju Muižnieci
7 Bildes.
Novembra svētki bibliotēkā
17 Bildes.
Bibliotēka atver savu grāmatu skapi Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolā
16 Bildes.
Tikšanās ar Irēnu Grundāni raidījumu ciklā “Pasaule ceļotāja acīm”
7 Bildes.
“Eiropas politika un miera patiesā cena” ekspertu atziņās un jauniešu vizualizācijās
7 Bildes.
Tikšanās ar pētnieku, ģeogrāfu Jāni Bikši
6 Bildes.
Tikšanās ar Irēnu Grundāni “Svētceļojums uz Svēto zemi”
7 Bildes.
Valodu viktorīna “Latviešu tautas mīklas lieliem un maziem”
11 Bildes.
Izglītojoša diskusija “Eiropas politika un miera patiesā cena”
17 Bildes.
Seminārs “Kopiena LLASS – Lietuva – Latvija, atbildība, sadarbība, solidaritāte”
15 Bildes.
SkaLa 2023
9 Bildes.
Pateicības pasākums bibliotēkas atbalstītājiem un dāvinātājiem
22 Bildes.
Bērnu žūrija startē "Pienenītē"
11 Bildes.
Bērnu žūrija 5+ "Pīlādzītī"
4 Bildes.
Sēlijas karoga svinīgā pacelšana Kaplavas kopienas zīmes atklāšanas dienā
6 Bildes.
Tikšanās ar uztura terapeiti Agnesi Krumpānei-Pavlovu
4 Bildes.
Vasaras lasīšanas aktivitātes “Atpūties ar grāmatu!” čaklākie lasītāji
19 Bildes.
Tikšanās ar Santu Ļeskovu “Kruīzs pa ASV”
6 Bildes.
Tikšanās ar dzejniekiem „Vārdi savai pilsētai”
13 Bildes.
Krāslavas novada bibliotēku dalība svētku gājienā
4 Bildes.
Bibliotekāru darbseminārs savstarpējo zināšanu apmaiņai un redzesloka paplašināšanai
12 Bildes.
Brauciens uz Rūjienu
11 Bildes.
Grāmatu izstāde “Ceļo valodu pasaulē ar “Sarkangalvīti”” par godu Eiropas Rakstnieku dienai
5 Bildes.
Tikšanās ar Danu Lahtionovu “Indija – kontrastu zeme”
9 Bildes.
Tikšanās ar rakstnieku Jurģi Liepnieku
3 Bildes.
Tikšanās ar Zani Ločmeli
5 Bildes.
Radoši par digitālo mārketingu bibliotēkā
7 Bildes.
Tikšanās ar Mariju Mickeviču “Ienirt Eiropas plašumos!”
5 Bildes.
Pasākums “Saruna par drošību internetā” bibliotēkā
5 Bildes.
Varavīksnes skolēni #DID2023 aktivitātēs bibliotēkā
16 Bildes.
Drošāka interneta diena 7. februārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā
16 Bildes.
Svariņu pagasta Ritas Ružas radošo darbu izstāde “Ko mēs protam?”
4 Bildes.
Ziemassvētku lasījumi bibliotēkā
12 Bildes.
Zīmējumu izstāde "Mans vaļasprieks - zīmēšana”
10 Bildes.