Kādu pasākumu organizēja bibliotēka kopā ar Europe Direct Austrumlatgalē 2022. gada septembrī?
Konkurss par ogām 16.67 16.67 %
Radoša darbnīca par valodām 8.33 8.33 %
Vebinārs par medijpratību 33.33 33.33 %
Seminārs par digitāliem rīkiem 16.67 16.67 %
Spēle par latgaliešu valodu 25.00 25.00 %
Kopā nobalsojuši: 12