Kuru reizi pēc kārtas šogad aprīlī atzīmēsim Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā?
9. reizi 4.76 4.76 %
14. reizi 92.86 92.86 %
18. reizi 2.38 2.38 %
Kopā nobalsojuši: 42