Kuru reizi pēc kārtas šogad aprīlī atzīmēsim Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā?
9. reizi 2.94 2.94 %
14. reizi 97.06 97.06 %
18. reizi 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 34