Kā vērtējat ziņas, kas tiek publicētas bibliotēkas sociālajos medijos (grāmatu jaunumi, izstādes, novadpētniecības rubrikas u.c.)?
Esmu apmierināts/-a ar informāciju 89.29 89.29 %
Ziņu varētu būt vairāk 7.14 7.14 %
Esmu neapmierināts/-a ar informāciju 3.57 3.57 %
Kopā nobalsojuši: 28