Vai Jums Covid-19 laiks ir mainījis bibliotēkas apmeklējumu biežumu?
66.67 66.67 %
33.33 33.33 %
Kopā nobalsojuši: 27