Kuru reizi šogad Latvijā tiks svinēta Drošāka interneta diena?
14. reizi 45.45 45.45 %
15. reizi 27.27 27.27 %
16. reizi 27.27 27.27 %
Kopā nobalsojuši: 11