Vai Jūs apmeklējat Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku Padlet digitālo sienu?
88.24 88.24 %
11.76 11.76 %
Nezināju, tagad apmeklēšu 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 17