Vai izmantojat informācijas meklēšanas, grāmatu rezervēšanas, termiņa pagarināšanas u.c. iespējas Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku kopkatalogā?
jā, bieži 56.52 56.52 %
reti 30.43 30.43 %
13.04 13.04 %
man nav informācijas par šo pakalpojumu 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 23