Vai esat apmierināti ar abonēto žurnālu klāstu 2019. gadam bibliotēkā?
jā, pilnībā 85.71 85.71 %
daļēji 7.14 7.14 %
nē,gribētos lielāku žurnālu daudzveidību 7.14 7.14 %
Kopā nobalsojuši: 14