128006

BJVŽ 2022 fināls
03.03.2023


 Bildes skatieshttps://ieej.lv/bx3Ax 

,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” lasīšanas un elektroniskās anketas aizpildīšanas posms ir noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā, darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022”.

Šogad žūrijas 33 grāmatas (15 oriģināl literatūras un18 tulkotās) lasīja un vērtēja 22 Krāslavas novada bibliotēku  un sešu vispārizglītojošo skolu (Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes un Dagdas vidusskolu, Ezernieku, Aleksandrovas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolu) skolēni un viņu vecāki.  

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasīšanas programmā piedalījās 162 žūrijas eksperti.

Visaktīvākie no tiem bija audzēkņi no Krāslavas pirmskolas izglītības iestādēm PII „Pīlādzītis” un „Pienenīte”. Šogad žūrijā aktīvi darbojās mūsu bibliotēkas lasītāji Krāslavas ģimnāzijas skolēni  Marianna Pizāne, Kaspars un Kristaps Kušniri, Anna un Andrejs Gubas, Amanda un Alīna Grineviči kopā ar mammu Anitu.

Visi žūrijas eksperti saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas- atstarotājus ar uzrakstu LASI UN STARO!  un arī pateicības par centīgu BJVŽ kolekcijas grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. 

Aizpildīto anketu rezultāti tiks apkopoti Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Rezultātus par iecienītākām grāmatām uzzināsim Lielajos lasīšanas svētkos. Šogad Lielie lasīšanas svētki notiks sestdien, 18. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ziedoņa zālē no plkst. 12.00 līdz 15.00.

 Lielajiem lasīšanas svētkiem tiks nodrošināta tiešraide LNB Youtube kontā.

Lai lasītveicināšana neapstājas! Mēs priecājamies par iespēju lasīt grāmatas un paust savu viedokli par izlasīto!

Bildes no skolu un bibliotēku emuāriem.

Ar pavasarīgiem sveicieniem,

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja.
 
      Atpakaļ