125413

Pasākumi jūnijā (2022)
01.06.2022


Datums, laiks

Nosaukums

 Norises vieta

 01.06. – 30.06.

“Silts kā saules zaķītis”

Viktorijas Paškevičas tamborēto rotaļlietu izstāde vitrīnizstāde / virtuāls apskats

Abonements, KNCB mājaslapa

 01.06. – 30.06.

“Vasaras vibrācijas”

Grāmatu apskats 

Abonements, KNCB mājaslapa

 01.06. – 30.06.

“Literatūre” grāmatu plaukts

Mēneša grāmata – “Tik grūti būt latvietim” Contra

No raidījumu cikla “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku” 

Abonements

 01.06. – 29.08

“Lasīt ir moderni!” 

Vasaras lasīšanas sacensība
bērniem un jauniešiem
 

Ar sacensības nolikumu var iepazīties KNCB mājaslapā 

BLN, KNCB mājaslapa

 01.06. – 30.06.

"Par/un ap Krāslavu”

Novadpētniecības rubrika 

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

 01.06. – 30.06.

"Foto albūmus pāršķirstot”

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas foto rubrika 

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

 03.06. – 03.07.

 

03.06. Plkst. 1500 

 "Ziedu laika mets”

Mākslinieces Vitas Vieses gleznu izstāde/

virtuāls apskats

Izstādes atklāšana klātienē Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 

Abonements, Lasītava, KNCB mājaslapa

 06.06. – 31.07.

 "Mana mīļākā rotaļlieta"

PII un skolu audzēkņu zīmējumu izstāde

 BLN

 20.06.

 “Jūnija jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, BLN, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

 20.06. – 31.08.

Bērnu vecāku un jauniešu žūrija - 2022

Jauno grāmatu kolekcijas un uzskates materiālu izstāde 

 BLN

 27.06.

“Tēlniecība ir prāta māksla”

Tēlniecei Vandai Zēvaldei – 100

Digitālā satura novadpētniecības izstāde

 

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.06. – 30.06.

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai”
Pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 24780173 vai  klātienē
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā,

Dīķu ielā 5

Lasītava, KNCB mājaslapa
      Atpakaļ