Literatūras ceļvedis - jaunie numuri:

2021. g. janvāris - februāris: https://dom.lndb.lv/data/obj/893527.html

  

Latvijas Nacionalajā bibliotēkas (LNB) mājaslapā publicēts Bibliotēku attīstības centra, citu LNB kolēģu un sadarbības partneru kopīgi veidotā izdevuma “Literatūras ceļvedis”:  

Oktobra numurs (2019): https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27626106.pdf (Acrobat Reader fails)

Augusta/septembra dubultnumurs (2019): https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27443949.pdf (Acrobat Reader fails)

Vasaras dubultnumurs (2019., N4.4.): https://dom.lndb.lv/data/obj/762091.html

Jaunākais, kā arī pārējie līdz šim iznākušie numuri vienuviet aplūkojami:

https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis 


Informācija ir no Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konferences “Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties” (Preiļi, 2019. gada 20. septembrī): 

“Latgaliešu godu un gadskārtu ieražas” Dr.philol. Angelika Juško-Štekele (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) 

 /docs/532/Seminari/Jusko-Stekele_Latgaliesu_godu_un_gadskartu_ierazas.pdf (Acrobat Reader fails - 796 KB).


Informācija no "Valodas teorija un prakse. Komandas izveide organizācijā" semināra (Jolantas Briltes materiāls):  

  

 


Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar EIFL, tā realizētās  licencēšanas programmas un projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas  bibliotēkām” ietvaros piedāvā bibliotēkām iepazīties ar „Edward Elgar  Publishing” elektroniskajiem resursiem, kas pieejami uz „Elgaronline” platformas:

http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=28038&Type=0 


Datubāze “Latvijas atmiņas institūciju veidotās digitālās kolekcijas”:

http://www.nacionalaidentitate.lv/nacionalas-identitates-petijuma-programma/datubaze-latvijas-atminas-instituciju-veidotas-digitalas-kolekcijas/