Bezmaksas pakalpojumi

  • Starpbibliotēku abonements

Ja meklētais nav atrodams Krāslavas novada bibliotēkas krājumā, lasītāji var izmantot starpbibliotēku abonementu (SBA). Tas nodrošina iespēju pasūtīt krājumā neesošus iespieddarbus vai to kopijas no Dagdas bibliotēkas, Krāslavas novadu pagastu bibliotēkām. Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts 2 nedēļu laikā.