Bezmaksas pakalpojumi

  • Grāmatu lietošanas termiņa pagarināšana

Izsniegšanas termiņu var pagarināt, ja uz iespieddarbu nav pieteicies cits lietotājs,

pa tālruni:

65681100 (abonements),

65681114 (lasītava),

65623572 (Bērnu literatūras nodaļa),

e-pastu kraslavasbiblioteka@inbox.lv (grāmatu izmantošanas termiņa pagarināšanai) vai izmantojot savu bibliotēkas lietotāja kontu.

Lai varētu izmantot savu bibliotēkas lietotāja kontu, reģistrētam lietotājam pēc pieprasījuma, tiek piešķirts lietotājvārds un parole. Jūs varēsiet redzēt, kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus, lūgt pagarināt lietošanas termiņu, rezervēt izdevumu saņemšanai Krāslavas novada bibliotēkā, iestāties elektroniskajā rindā uz izdevumu, kas ir bibliotēkas krājumā, bet izsniegts citam lasītājam. 

Lietotāja instrukcija darbam ar e-katalogu ir šeit:

http://www.bibliotekakraslava.lv/docs/532/Pazinojumi/Instrukcija_lasitajiem.pdf 

Neskaidrību gadījumos vai ja nedarbojas Jūsu agrāk saņemtā parole, lūdzam sazināties ar bibliotēku!