52224

AbonementsABONEMENTS
  • Reģistrē un apkalpo lietotājus, izsniedz izdevumus  uz mājām, pagarina lietošanas termiņus, veic uzskaiti;
  • Iepazīstina klientus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, sniedz konsultācijas par krājuma izmantošanu;
  • Piedāvā iespēju saņemt autorizācijas datus grāmatu termiņa pagarināšanai un literatūras pasūtīšanai, apmāca strādāt ar e-katalogu; 
  • Piedāvā literatūru visdažādākajās zinātņu nozarēs, kā arī daiļliteratūru latviešu, krievu un svešvalodās;
  • Izpilda bibliogrāfiskās uzziņas, pieprasījumus, nodrošina pieprasītāko grāmatu saņemšanu rindas kārtībā;
  • Organizē aktuālas un tematiskas izstādes, veido „jauno grāmatu dienas”;
  • Veic lasītāju interešu izpēti, nodrošina pieprasīto izdevumu saņemšanu;
  • Veic darbu ar lietotājiem – parādniekiem;
  • Veic fondu komplektēšanu un rekomplektēšanu, attīra fondu no novecojušās un nolietotās literatūras;
  • "Jauniešu istaba".
Visas grāmatas, tai skaitā arī pieprasītākā izklaides literatūra, tiek izsniegtas bez maksas.
       Atpakaļ