Vai Jūs apmeklējat vietējo rokdarbnieku, mākslinieku darbu izstādes bibliotēkā?
79.31 79.31 %
20.69 20.69 %
Kopā nobalsojuši: 29