Kā Jūs novērtētu Krāslavas NC bibliotēkas darbinieku profesionalitāti un apkalpošanas kultūru?
Ļoti labi 76.67 76.67 %
Labi 13.33 13.33 %
Vidēji 6.67 6.67 %
Grūti pateikt 3.33 3.33 %
Kopā nobalsojuši: 30