Vai Jūs vēlētos Krāslavas NC bibliotēkā lasīt e-grāmatas?
33.33 33.33 %
42.86 42.86 %
Tikai tad, ja tās izsniegs lasīšanai uz mājām 14.29 14.29 %
Vēlos iegūt vairāk informācijas par e-grāmatām 9.52 9.52 %
Kopā nobalsojuši: 21