Ar kādu nozaru literatūru vajadzētu papildināt Krāslavas novada CB krājumu?
Izglītība, pedagoģija 7.69 7.69 %
Māksla, kultūra 7.69 7.69 %
Valodniecība, literatūrzinātne 3.85 3.85 %
Vēsture, ģeogrāfija 3.85 3.85 %
Politika, juridiskās zinātnes 0.00 0.00 %
Filozofija, psiholoģija, ezotērika un/vai Reliģija 11.54 11.54 %
Ekonomika, uzņēmumu pārvalde, finanses 11.54 11.54 %
Tehniskās zinātnes, ražošana, celtniecība 11.54 11.54 %
Lauksaimniecība, mežsaimniecība 15.38 15.38 %
Dabaszinātnes, medicīna un/vai Mājturība 26.92 26.92 %
Kopā nobalsojuši: 26