Vai vasaras mēnešos apmeklējāt bibliotēku?
60.00 60.00 %
Retāk nekā citos mēnešos 16.00 16.00 %
Biežāk nekā citos mēnešos 4.00 4.00 %
20.00 20.00 %
Kopā nobalsojuši: 25