Vai esat apmierināti ar avīžu un žurnālu klāstu Krāslavas novada CB?
65.38 65.38 %
26.92 26.92 %
Grūti pateikt 7.69 7.69 %
Kopā nobalsojuši: 26