Vai zināt, ka Krāslavas NC bibliotēkā ir Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē (Krāslava)?
67.50 67.50 %
32.50 32.50 %
Kopā nobalsojuši: 40