Cik grāmatas šogad esat izlasījis / -usi?
Vairāk par 50 28.57 28.57 %
25 – 50 9.52 9.52 %
Līdz 25 52.38 52.38 %
Nevienu 9.52 9.52 %
Kopā nobalsojuši: 21