Vai šogad ir mainījies Jūsu bibliotēkas apmeklēšanas biežums?
Šogad tikai pierakstījos bibliotēkā 3.77 3.77 %
Nē, bibliotēku apmeklēju tāpat kā iepriekšējos gadus 32.08 32.08 %
Jā, bibliotēku apmeklēju biežāk 20.75 20.75 %
Jā, bibliotēku apmeklēju retāk 43.40 43.40 %
Kopā nobalsojuši: 53