Kādām vajadzībām visbiežāk Jūs izmantojat interneta pakalpojumu Krāslavas NC bibliotēkā?
saziņai pa e-pastu 14.58 14.58 %
saziņai pa skaipu 2.08 2.08 %
rēķinu apmaksai 18.75 18.75 %
ziņu portālu pārlūkošanai 6.25 6.25 %
informācijas ieguvei 47.92 47.92 %
izklaidei 4.17 4.17 %
citām vajadzībām 2.08 2.08 %
bibliotēkā internetu neizmantoju 4.17 4.17 %
Kopā nobalsojuši: 48