Vai Jūs izmantojat Krāslavas NC bibliotēkā pieejamos speciālus pakalpojumus (kopēšana, izdruka, skenēšana, faksa nosūtīšana utt.)?
Neizmantoju 9.38 9.38 %
Reti 23.44 23.44 %
Samērā bieži 40.63 40.63 %
Regulāri 26.56 26.56 %
Kopā nobalsojuši: 64