Vai Jūs izmantojat Krāslavas novada centrālās bibliotēkas elektronisko katalogu?
Regulāri 52.59 52.59 %
Bieži 41.38 41.38 %
Reti 3.45 3.45 %
Neizmantoju 2.59 2.59 %
Kopā nobalsojuši: 116