Ar ko Tev visvairāk saistās vārds ''Bibliotēka''?
tā ir grāmatu apmaiņas vieta 47.37 47.37 %
tā ir žurnālu un avīžu lasīšanas vieta 0.00 0.00 %
tā ir interneta izmantošanas vieta 0.00 0.00 %
tā ir universāla inform. ieguves vieta 47.37 47.37 %
cits variants 5.26 5.26 %
Kopā nobalsojuši: 19