Vai esat apmierināti ar abonēto žurnālu klāstu 2019. gadam bibliotēkā?
jā, pilnībā 83.33 83.33 %
daļēji 8.33 8.33 %
nē,gribētos lielāku žurnālu daudzveidību 8.33 8.33 %
Kopā nobalsojuši: 12