Kas Jūs visvairāk saista bibliotēkā?
jaunas grāmatas 46.43 46.43 %
vecas grāmatas 14.29 14.29 %
prese 14.29 14.29 %
datori, internets 7.14 7.14 %
izstādes, pasākumi 17.86 17.86 %
brīvā laika pavadīšana 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 28