Kas Jūs visvairāk saista bibliotēkā?
jaunas grāmatas 47.83 47.83 %
vecas grāmatas 8.70 8.70 %
prese 13.04 13.04 %
datori, internets 8.70 8.70 %
izstādes, pasākumi 21.74 21.74 %
brīvā laika pavadīšana 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 23