Kāds ir Bibliotēku nedēļas 2017 vadmotīvs?
Informēts un vesels! 20.83 20.83 %
Pastāvēs, kas pārmainīsies! 8.33 8.33 %
Attiecības. Sadarbība. Kopiena. 12.50 12.50 %
Bibl. un sab-a: vienotas kop.mērķiem 58.33 58.33 %
Kopā nobalsojuši: 24