Vai Jūs apmierina bibliotēkas darba laiks vasaras periodā?
93.55 93.55 %
0.00 0.00 %
Daļēji 6.45 6.45 %
Kopā nobalsojuši: 31