Skolniek, kā tev veicās ar ieteicamās literatūras izlasīšanu vasarā?
Labi, esmu visu izlasījis / -usi 11.76 11.76 %
Kopumā labi, palika neizlasītas vien dažas grāmatas 29.41 29.41 %
Esmu izlasījis / -usi vien 1-2 grāmatas, pārējo lasīšu skolas laikā 52.94 52.94 %
Lasīšanai vasarā nemaz nebija laika 5.88 5.88 %
Kopā nobalsojuši: 17