Vai Jums kaut reizi ir bijis pamats būt neapmierinātam par pasākumu bibliotēkā vai literatūras izstādi?
42.86 42.86 %
52.38 52.38 %
Grūti pateikt 4.76 4.76 %
Kopā nobalsojuši: 42