Vai esat apmeklējuši Dienvidlatgales foruma bērnu zīmējumu izstādi "Mana ģimene", kas ir skatāma bibliotēkā?
61.54 61.54 %
30.77 30.77 %
Pirmo reizi par to dzirdu 7.69 7.69 %
Kopā nobalsojuši: 26