Vai apmeklējat Bibliotēku nedēļas pasākumus Krāslavas NC bibliotēkā?
Bieži 58.62 58.62 %
Reti 24.14 24.14 %
Neapmeklēju vispār 13.79 13.79 %
Pirmo reizi par to dzirdu 3.45 3.45 %
Kopā nobalsojuši: 29