Vai apmeklējat e-prasmju nedēļas pasākumus bibliotēkā?
Bieži 43.59 43.59 %
Reti 43.59 43.59 %
Neapmeklēju vispār 10.26 10.26 %
Pirmo reizi par to dzirdu 2.56 2.56 %
Kopā nobalsojuši: 39