AUTORIZĒTĀS DATU BĀZES

Datubāzes EBSCO: MasterFILE Premier, Consumer Health Complete, Science Reference Center un Hobbies & Crafts Reference Center arī ārpus bibliotēkas var brīvi izmantot ikviens Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītājs līdz 11.novembrim, pieejas datus saņemot centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5. 

MasterFILE Premier piedāvā pilna teksta žurnālus un uzziņu literatūru. Tematiskais aptvērums - uzņēmējdarbība, veselība, izglītība, dabaszinātnes un starpnozaru publikācijas. Ietverta plaša attēlu kolekcija, fotoattēli, kartes u.c.  

Saturs –

 • Vairāk nekā 1600 pilna teksta žurnāli, 
 • Vairāk nekā 440 pilna teksta rokasgrāmatas, 
 • Vairāk nekā 73 000 primāro avota dokumenti, 
 • Vairāk nekā 1,6 miljoni attēli un kartes.  

 

Hobbies & Crafts Reference Center piedāvā praktiskus norādījumus un ieteikumus gandrīz visu veidu hobiju entuziastiem. Tematiskais aptvērums - māksla un amatniecība, mājas un dārzas uzturēšana, iekštelpu iekārtojums, bērnu rokdarbi, modeļu veidošana, tekstilizstrādājumi, āra atpūta, skatuves māksla, zinātne un tehnoloģijas u.c. 

Saturs -

 • Vairāk nekā 2000 pilna teksta žurnāli un grāmatas,
 • Vairāk nekā 720 videoklipi,
 • Vairāk nekā 180 hobiju profili,
 • Vairāk nekā 10000 receptes. 

 

Science Reference Center piedāvā dažādu nozaru zinātniskos un populārzinātniskos žurnālus, enciklopēdijas, uzziņu literatūru un plašu attēlu kolekciju. 

Tematiskais aptvērums - lietišķās zinātnes, bioloģija, ķīmija, zemes un kosmosa zinātne, enerģētika, vides zinātne, tiesu medicīna, veselība un medicīna, zinātnes vēsture, dzīves zinātne, matemātika, fizika, zinātne un sabiedrība, zinātnes pētījumi, zinātnes karjera u.c.

Papildus pievienota augstas kvalitātes zinātnisko attēlu datubāze Scence Image Collection, kas ir sagatavota izmantojot National Geographic, UPI, Getty, NASA un Nature Picture Library materiālus. Kolekcija piedāvā daudzu zinātņu nozaru attēlus, simtiem patentētas zinātniskās ilustrācijas, diagrammas, grafikas u.c. 

Saturs -

 • Vairāk nekā 200 pilnu tekstu zinātniskie periodiskie izdevumi,
 • Vairāk nekā 275 000 augstas kvalitātes attēli, 
 • Vairāk nekā 4000 biogrāfijas,
 • Vairāk nekā 800 pilna teksta zinātniskās literatūras grāmatas,
 • Vairāk nekā 800 pilna teksta zinātnes esejas,
 • Pilna teksta zinātniskās enciklopēdijas,
 • 580 zinātnes videoklipi,
 • Desmitiem zinātnes animācijas,
 • Nodarbību plāni. 

 

Consumer Health Complete nodrošina pētnieku un interesentu informācijas vajadzības galvenajās medicīnas jomās. Tematiskais aptvērums - visas svarīgākās medicīnas un veselības aprūpes un aizsardzības jomas.

Saturs -

 • Vairāk nekā 500 pilna teksta žurnāli, 
 • Vairāk nekā 240 pilna teksta uzziņu grāmatas un enciklopēdijas,
 • Vairāk nekā 2600 pilna teksta uz pierādījumiem balstīti ziņojumi par veselību,
 • Gandrīz 500 medicīnas attēli un diagrammas,
 • Gandrīz 250 animācijas un audio stāstījumi,
 • Desmitiem raksti, kas aptver pusaudžu veselības tēmas,
 • Pilna teksta patērētāju veselības brošūras. 

Datubāzes LETONIKA (daļēji) arī ārpus bibliotēkas var brīvi izmantot ikviens Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītājs, pieejas datus saņemot centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5. 

 

LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

J A U N U M S !

Letonika.lv datubāzes tiešsaistē arī ārpus bibliotēkas var izmantot Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītāji, pieejas datus saņemot centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5. 

Izņēmums - nav pieejami letonika.lv Lasītavas ar autortiesībām aizsargātie darbi. 


SIA Lursoft IT ir viens no vadošajiem informācijas tehnoloģiju izstrādes un informācijas pakalpojumu sniedzējiem valstī.
Uzņēmumu reģistrs - informācija par visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, to darbības veidiem, pamatkapitālu, dalībniekiem un amatpersonām. Pieejama informācija par uzņēmumu gada pārskatiem - bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini un naudas plūsmas pārskati.

 
Lursoft laikrakstu bibliotēka - visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem, to skaits pārsniedz 5 miljonus. 

Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lasītājiem pieejama bez maksas, un tā piedāvā vairāk nekā 100 dažādu izdevumu rakstus un rakstu arhīvus.