Norises  


Krāslavas novada centrālā bibliotēka izsludina konkursu „Ko zini, stāsti citiem, dalies!”.

Konkursā jaunieši tiek aicināti uzrakstīt eseju par tēmu „Mans stāsts par drošību internetā”, kā arī izstrādāt logo, nosaukumu un devīzi par drošu interneta dienu bibliotēkā, kas veicinātu drošu interneta lietošanu un pieredzes apmaiņu, parādītu jauniešu zināšanas, uzvedību un rīcību internetā.

Iesniegšanas termiņš: līdz 31.01.2013. 

                    Konkursa noteikumi             


               PASĀKUMI JANVĀRA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

Trešdienās

Lasītava

Senjoru adīšanas pulciņa kārtējas nodarbības

V.Magidas

2.

01.-31.01.

Bibliotēka

Eseju konkurss jauniešiem „Mans stāsts par drošību internetā”

I.Cabule

A.Bartuša

3.

02.01.

Abonements

„Viņa veidotie raksturi dziļi latviski un tautai tuvi” -izstāde (Rūdolfam Blaumanim- 150)

O.Skerškāne

4.

02.01.

Bērnu nod.

Grāmatu izstāde veltīta R.Blaumaņa 150 g. Jubilejai „Blaumanis bērniem”

V.Urbanoviča

V.Pantelejeva

5.

07.01.

Lasītava

„Centrā augsti ētiskas, humānas personības” - izstāde (Mārtiņam Zīvertam-110)

I.Pauliņa

6.

10.-17.01.

Bibliotēka

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku atskaites

par 2012. gadu

V.Magidas

7.

14.-31.01.

Bērnu nod.

Zīmējumu konkurss bērniem un jauniešiem „Es, dators un virtuālā pasaule”

V.Urbanoviča

V.Pantelejeva

8.

    18.01.

Bērnu nod.

„Bērnu rakstniekam Eduardam Uspenskim - 75”- viktorīna

V.Pantelejeva

9.

20.01.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

10.

 

Lasītava

„Uzdāvināt grāmatu” -tikšanās ar lasītājiem, grāmatu dāvinātājiem

V.Magidas

11.

 

Bibliotēka

Projekta „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā” ietvaros iegādāto grāmatu prezentācija

V.Magidas

  


                                                     ...   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>>|