STRUKTŪRA
 
Direktore
 
Lasītāju apkalpošanas nodaļa:
- abonements;
- lasītava; 
- ESIP (Eiropas Savienības informācijas punkts);
- SBA. 

Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa

Bibliogrāfijas un novadpētniecības nodaļa
 

Bērnu literatūras nodaļa

Metodiskais centrs

Tehniskā administratore

Nodaļa Ezerkalnā